Project omschrijving

Deze publicatie verscheen n.a.v.  HORIZONTEN EN MEER, een tentoonstelling van Johan De Wilde en Rik De Boe in Gallery Sofie Van de Velde Antwerpen.

De kunstenaars besloten onder een alweer licht ironische titel (cfr. hun vorige presentaties IDEAAL  in Loods 12 Wetteren en AANZICHTEN EN MEER  in Rasche Ripken Berlin) twee solopresentaties te verweven en kozen ‘alles’ als referentiepunt voor de begeleidende publicatie met dezelfde titel HORIZONTEN EN MEER .

Deze uitgave is de bundeling van associaties bij elkaars recent werk met in gedachten begrippen als oorsprong, omkering, verdwijning, relativiteit, synchroniciteit, toeval en vele andere. Bijgevoegd zit een kopie van een tekening, een reactie van hun vriend en oud-leraar Wouter Coolens. Hij koos ook het citaat op pagina 49. Laura van schreef Diezelfde ochtend.

Het lijkt alsof de kunstenaars samen met de informatiestroom die in de vorige eeuw voorgoed op gang kwam de wereld ingleden, daardoor evenmin te stoppen zijn en hun werk enten op de toenemende hoeveelheden van alles en nog wat. Johan De Wilde en Rik De Boe nemen nog steeds aan (cfr. hun vorige publicatie IDEAAL ) dat zij door middel van presentatie en publicatie toelichten waar het hen om te doen is.

Met dank aan:
Sofie Van de Velde, Wouter Coolens, Laura van, Rasche Ripken Berlin, Loods 12 Wetteren, We Document Art, Universiteitsbibliotheek Gent, Klein klein kleutertje van Mil Lenssens, de bronnen en de bruikleengevers.

Opmaak: Johan De Wilde en Rik De Boe
Druk: New Goff – Graphius, Gent, 2015
HORIZONTEN EN MEER  verschijnt op 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
76 pagina’s, illustraties in kleur, 17 X 25,5 cm, kopie tekening ingevoegd.
www.sofievandevelde.be

> tekening Wouter Coolens